Case Study

DC Klinieken heeft zich geherfinancierd bij Investec Bank plc, waardoor het management de komende jaren zich volledig kan richten op het leveren van de beste kwaliteit zorg met persoonlijke aandacht en op de verdere groei van DC Klinieken.

Lindenaar & Co heeft DC Klinieken, een keten van zelfstandige behandelcentra, begeleid bij het herfinancieren van haar bestaande faciliteiten. DC Klinieken is gespecialiseerd in verzekerde zorg rondom endoscopie, pijnzorg, radiologie en huid & allergie.

Na een competitief proces met meerdere financiers is er besloten om voor Investec te kiezen. Investec heeft de best passende oplossing geboden, een combinatie van aantrekkelijke voorwaarden en maximale flexibiliteit en ruimte voor DC Klinieken. Hierdoor is de financiering ondersteunend aan de strategie van DC Klinieken om de beste zorg met persoonlijke aandacht te kunnen blijven leveren en ondertussen verder te groeien om landelijke dekking te bereiken.

Lindenaar & Co heeft DC Klinieken gedurende het gehele traject geadviseerd, inclusief verkenning van de opties, financiële analyse, het opstellen van het financieringsmemorandum, de structurering van de financiering, het benaderen van de juiste partijen als ook het uitonderhandelen van de voorwaarden.

Wat we gedaan hebben

Financieel model

Lindenaar & Co heeft de bestaande financiële prognose van DC Klinieken als basis gebruikt voor een verdere toekomstplanning en scenario-analyse. De impact van de lockdowns ten gevolge van COVID-19 was hierin een belangrijk onderdeel. Dit vormde vervolgens de basis van de structurering van de financiering en het bepalen van de convenanten.

Financieringsmemorandum

Om financiers een duidelijk beeld te geven van de activiteiten en plannen van DC Klinieken, en om de kapitaalbehoefte van DC Klinieken te onderbouwen is er een financieringsmemorandum opgesteld met informatie over de onderneming, positionering, strategie en financials. Op basis van het financieringsmemorandum zijn managementpresentaties voorbereid, waarin management een verdere toelichting heeft gegeven aan de verschillende financiers over DC Klinieken en de (complexe) zorgmarkt in Nederland.

Financieringsstructuur

Lindenaar & Co heeft aan de potentiële financiers een financieringsstructuur voorgelegd die zich kenmerkt door een grote mate van flexibiliteit en vrijheid voor DC Klinieken. Daarbij is veel aandacht besteed aan de werking van de Nederlandse zorgmarkt, met de verschillende budgetten bij de verzekeraars, wat een zeer belangrijke factor is voor de toekomstige groei van de onderneming.

Onderhandelingen

Lindenaar & Co heeft op basis van de liquiditeitsbehoefte en gewenste financieringsstructuur van DC Klinieken, in combinatie met de condities van de financiers, de termsheets voor de financiering verder uit onderhandeld met meerdere financiers. Uiteindelijk heeft dit heeft geresulteerd in een termsheet en vervolgens een herfinanciering bij Investec onder gunstige financieringsvoorwaarden.

Begrip van de business

Door haar kennis van en ervaring in de zorgsector was Lindenaar & Co goed in staat om de werking van de Nederlandse zorgmarkt in kaart te brengen voor de (buitenlandse) financiers. Dit stelde de financiers in staat om een beter begrip van de business te krijgen en daarmee een passende financieringsoplossing te bieden.

Vergaande ontzorging

De klantrelatie met DC Klinieken gaat verder dan een succesvolle afronding van de financiering. Zo neemt Lindenaar & Co zowel bij de voorbereiding als tijdens het uitonderhandelen van de financiering de klant zoveel mogelijk werk uit handen. Ook is de nazorg erg belangrijk. Daarom heeft Lindenaar & Co een leeswijzer geschreven bij de omvangrijke lening overeenkomst van de financiering en fungeert Lindenaar & Co ook nadien als klankbord en sparringpartner voor financiële of financieringsvraagstukken.

DC Klinieken
DC Klinieken

DC Klinieken is een groeiende keten van zelfstandige behandelcentra in Nederland. Gestart als een radiologiecentrum in Amsterdam in 1995 is DC Klinieken uitgegroeid tot dé zorgverlener op gebied van endoscopie, pijnzorg, radiologie en huid & allergie met 13 locaties door heel Nederland. DC Klinieken levert hoge kwaliteit zorg met persoonlijke aandacht en zo kort mogelijke wachttijden.