Case study

Swiss Sense heeft bij ABN AMRO haar bancaire faciliteiten geherfinancierd en tevens additionele groeifinanciering aangetrokken.

Lindenaar & Co heeft Swiss Sense, bekend van haar boxsprings, begeleid bij het verkrijgen van een financiering die aansluit bij de groeiambities van de onderneming. Swiss Sense is actief met eigen winkels in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk en heeft daarnaast eigen productiefaciliteiten in de Filipijnen.

Na een competitief proces is er besloten om ABN AMRO te kiezen als nieuwe huisbank. ABN AMRO heeft de beste oplossing aangeboden, de financieringsfaciliteiten bieden voldoende ruimte om te ondernemen en de groeiambities van Swiss Sense mogelijk te maken.

Lindenaar & Co heeft Swiss Sense gedurende het gehele traject geadviseerd, inclusief de financiële analyse, het opstellen van het financieringsmemorandum, de structurering van de financiering, het benaderen van de juiste loketten bij de banken als ook het uitonderhandelen van de voorwaarden. Door een goed samenspel tussen Swiss Sense, Lindenaar & Co en ABN AMRO is er sprake geweest van een bondig en soepel proces.

Wat we gedaan hebben

Financieel model

Swiss Sense had zelf al een uitgebreid financieel model dat door Lindenaar & Co gebruikt is als basis voor een scenario analyse. In deze scenario analyse is rekening gehouden met een scenario, waarin de verkoop tegenzit en vervolgens het effect op winstgevendheid en liquiditeit. Dit is vervolgens de basis geweest voor de uiteindelijke financieringsstructuur en convenanten.

Financieringsmemorandum

Om financiers een duidelijk beeld te laten krijgen van de activiteiten en plannen van Swiss Sense, en om de kapitaalbehoefte van Swiss Sense te onderbouwen is er een financieringsmemorandum opgesteld met informatie over de onderneming, positionering, strategie en financials. Op basis van het financieringsmemorandum is daarnaast een managementpresentatie voorbereid, die aan de verschillende financiers gepresenteerd is.

Financieringsstructuur

Lindenaar & Co heeft aan de verschillende potentiële financiers een financieringsstructuur voorgelegd die zich kenmerkt door een grote mate van flexibiliteit en vrijheid. Daarbij is veel aandacht besteed aan de waarde van de voorverkochte orders, voor de meeste financiers geen harde zekerheid waarop ze kunnen financieren, maar wel een zeer belangrijke factor voor de toekomstige cash flow van de onderneming.

Onderhandelingen

Lindenaar & Co heeft op basis van de liquiditeitsbehoefte en gewenste financieringsstructuur van Swiss Sense, in combinatie met de condities van de banken, de termsheets voor de financiering uitonderhandeld. Uiteindelijk is er binnen een kort tijdsbestek een herfinanciering en een groeifinanciering gerealiseerd bij de ABN AMRO Bank onder gunstige financieringsvoorwaarden.

Bankrelatie onderhouden

Lindenaar & Co acht het voor bedrijven van cruciaal belang dat de relatie met hun financier(s) goed is. Als om wat voor reden dan ook deze relatie niet optimaal is, kan het verstandig zijn om de investering van een bankenwissel voor lief te nemen en te kiezen voor een nieuwe huisbank. De nieuwe relatie met ABN AMRO kwam op een voor Swiss Sense belangrijk moment, namelijk na de uitdagende zomer en de groei in Duitsland.

Actieve betrokkenheid

De klantrelatie met Swiss Sense gaat verder dan een succesvolle afwikkeling van de financiering, graag blijft Lindenaar & Co ook op lange termijn actief betrokken. Lindenaar & Co fungeert als persoonlijke klankbord en sparring partner voor Swiss Sense met betrekking tot uiteenlopende financieel strategische vraagstukken.

Swiss Sense
Swiss Sense

Swiss Sense is een top 3 retailer in de Nederlandse en Vlaamse beddenmarkt en één van de snelst groeiende nieuwe spelers op de Duitse beddenmarkt. Swiss Sense biedt hoge kwaliteit boxsprings, ledikanten, matrassen en bedlinnen. De onderneming had eind 2018 ongeveer 100 winkels verspreid over Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Daarnaast heeft Swiss Sense in de Filipijnen haar eigen productiefaciliteiten, waar een groot deel van de producten wordt geproduceerd.