Case Study

Netraco Groep heeft haar kredietfaciliteiten bij ABN AMRO geherfinancierd en tegelijkertijd additionele groeifinanciering aangetrokken.

Lindenaar & Co heeft de Netraco Groep, een groep fashion ondernemingen, begeleid bij het verkrijgen van een financiering die aansluit bij de seizoensinvloeden en groei van de onderneming. Tot de groep behoren de volgende merken/labels: Netraco, Goosecraft, Krakatau, Ibana, DNA-Amsterdam, SmashBox en NA-KD.

Na een competitief proces heeft huisbank ABN AMRO de meest passende oplossing kunnen aanbieden aan Netraco Groep. ABN AMRO Commercial Finance faciliteert de werkkapitaalbehoefte middels een voorraad- en debiteurenfinanciering. ABN AMRO Bank verstrekt de benodigde faciliteiten om de opstart van het seizoen (opstart van productie en transport naar Nederland) te financieren. De nieuwe financiering sluit aan bij de seizoen patronen waaraan de fashion ondernemingen onderhevig zijn en voorziet tevens in de toekomstige groei.

Lindenaar & Co heeft Netraco Groep gedurende het gehele traject geadviseerd, inclusief de financiële analyse, structurering van de financiering, het benaderen van de juiste loketten bij de diverse financiers als ook het uitonderhandelen van de voorwaarden.

Wat we gedaan hebben

Financieel model

Lindenaar & Co heeft een uitgebreid financieel model opgesteld om de groei van de onderneming in meerdere scenario’s te vertalen naar een werkkapitaal-, investerings- en liquiditeitsbehoefte voor de komende jaren.

Financieringsmemorandum

Omdat het een groeifinanciering betrof, was het zaak om de bank van een informatiememorandum te voorzien waarin de kerninformatie voor de financieringsbehoefte overzichtelijk gepresenteerd werd. Naast uitgebreide financiële analyse is er met name aandacht besteed aan de verschillende business modellen, de supply chain en de gevolgen daarvan voor de financieringsbehoefte.

Financieringsstructuur

Op basis van wensen van de ondernemer en de mogelijkheden van de bank is een nieuwe financieringsstructuur overeengekomen, met uitbreiding van de werkkapitaalfinanciering door introductie van Commercial Finance en daarnaast een ruime staartfinanciering.

Bankrelatie onderhouden

Het was van belang om tijdens de onderhandelingen de beste voorwaarden en condities te arrangeren, hiertoe is een competitief proces opgestart. Uiteindelijk heeft ABN AMRO haar bestaande relatie met de klant verbeterd door een proactieve en creatieve houding en passende financieringsstructuur.

Begrip van de business

Door haar kennis van en ervaring in de retailsector, was Lindenaar & Co goed in staat om de supply chain van Netraco in kaart te brengen, waarbij voorverkoop van grote modeconcerns als ook het hebben van eigen winkels een belangrijke factor zijn. Dit stelde de financiers in staat om een maatwerk financieringsoplossing te bieden

Tijdspad

Gezien de groei van de onderneming en het aanstaande Fall Winter seizoen, was er sprake van een helder tijdspad. Door een strak gerund proces, was ondanks de zomerperiode, ruim op tijd de financiering rond.

Netraco Groep
Netraco Groep

Deze succesvolle fashion groep is onder meer bekend door hun sterke signatuur in leren jassen (Goosecraft, DNA-Amsterdam en IBANA), en heeft een sterke positie als private label organisatie onder de naam Netraco. Onlangs heeft de groep een aantal opkomende merken toegevoegd, zijnde Krakatau en NA-KD.