Hoewel de kwaliteit van zorg als eerste prioriteit geldt, moet ieder ziekenhuis zorg op een financieel gezonde basis leveren om dit ook toekomstbestendig te kunnen blijven doen. Om diverse redenen is de financiële gezondheid van ziekenhuizen dan ook onderwerp van onderzoeken, artikelen en (politieke) discussies.

Zo volgen de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg zich in moordend tempo op, richt de politiek zich sterk op het beheersbaar maken van de totale zorgkosten en staat de overheid niet meer garant bij eventuele faillissementen van ziekenhuizen.  Maar liefst elf ziekenhuizen behaalden in 2012 een negatief resultaat uit exploitatie en konden dat jaar dus eigenlijk niet het vastgoeddekkend exploiteren, laat staan dat zij uit hun resultaat nog investeringen in onder andere (noodzakelijke) apparatuur, inventaris en software konden doen.

Daarnaast worden banken steeds terughoudender in het verstrekken van financiering aan ziekenhuizen. Bij een faillissement hoeft er niet op redding door de overheid gerekend te worden.

Download hier onze complete sectorvisie.

Download