Future Food Fund heeft groeikapitaal verschaft aan Moovement, een agritech start-up op het gebied van trackingssystemen voor vee. De investering zal worden gebruikt om het huidige platform verder te ontwikkelen, de groei in Australië te versnellen en hun internationaal ambities te kunnen realiseren in onder andere de Verenigde Staten, Afrika en Zuid Amerika.

Lindenaar & Co heeft de aandeelhouders van Moovement gedurende het gehele traject van het ophalen van het groeikapitaal geadviseerd. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het opstellen van het informatie memorandum inclusief financieel model, het in kaart brengen van mogelijke investeerders, coördineren van het due dilligence traject en het adviseren bij de finale onderhandelingen.

Profiel Moovement
Profiel Moovement

Moovement is een spin-off die is ontstaan vanuit een start-up acceleration program binnen de Rabobank en is sinds april 2020 als losse entiteit gaan opereren. Moovement heeft een plug-and-play systeem ontwikkeld voor het traceren van vee op uitgestrekte vlaktes in bijvoorbeeld Australië. De oplossing bestaat uit een op zonne-energie werkende GPS-tag met een lokaal radio netwerk en een mobiele applicatie. Moovement is gevestigd in Utrecht en Brisbane met een team van 10 personen.

Profiel Future Food Fund
Profiel Future Food Fund

Future Food Fund is een startkapitaalfonds van 12 miljoen euro, opgericht en gefinancierd door 30 ondernemers. Future Food Fund richt zich op Nederlandse bedrijven die een impact willen maken op de voedsel & agriculturele sector met innovatieve technologie en disruptieve businessmodellen.